Outplacement

Outplacement
- afsked med medarbejdere på en værdig måde og en god start på et nyt arbejdsliv.
 
Omstruktering, fusion, virksomhedsopkøb m.v. er stadig hyppigere i organisationer og virksomheder. Det kan naturligt give en vis utryghed blandt medarbejderne, som kan føle usikkerhed i ansættelsen. Derfor er det også udtryk for både god etik og social ansvarlighed at lade outplacement indgå som en del af virksomhedens personalepolitik.
 
POULSEN arbejder med outplacement forløb for både grupper og individuelle på alle faglige niveauer. Ethvert outplacement forløb aftales individuelt ud fra den aktuelle situation.
 
 
Vi hjælper medarbejderen med
-          at indkredse og konkretisere ønsker til fremtidige beskæftigelsesområder
-          afdække kompetencer generelt og i relation til specifikke ønsker
-          at vurdere egne stærke og svage sider
-          ideer til jobsøgningskanaler
-          at udfærdige CV og kan være sparringspartner ved udfærdigelse af jobansøgninger
-          forberedelse til jobsamtaler m.v.
-          optagelse i CV-database hos POULSEN  
 
For virksomheden betyder det  
-          tryghed for medarbejdere
-          personalepolitik der giver goodwill og styrker virksomhedens image og attraktivitet
-          opsagte medarbejdere kan i større omfang arbejde full-time i opsigelsesperioden
-          der sikres en fortsat høj arbejdsmoral og god dialog i hele organisationen
-          medarbejderen forlader virksomheden med en positiv holdning og som en god  ambassadør
 
POULSEN samarbejder med en bred vifte af virksomheder indenfor alle brancher og har således hele tiden stor berøringsflade også med organisationer der søger nye medarbejdere.

 
Udtalelse fra kandidat i et outplacementforløb:

"I forbindelse med et outplacementforløb fik jeg anbefalet POULSEN, hvor jeg mødte chefkonsulent John Vagn Kristensen.

Forud for den indledende samtale udfyldte jeg efter aftale med John en kompetenceprofil og en adfærdsprofil. Profilerne dannede, sammen med en afklaring af mine ønsker og mål for en ny ansættelse, baggrunden for den indledende samtale. Under denne samtale fastlagde vi den overordnede struktur for vores samarbejde og indholdet af det forløb vi skulle gennemføre.

I de efterfølgende samtaler fulgte vi op på resultaterne fra profilerne og på de afklaringer jeg skulle gennemføre mellem møderne. Vi gennemgik jobansøgninger, cv’er, jobsamtaler og uopfordrede ansøgninger.

Endelig enedes vi om at gennemføre et coachingforløb, der skulle sikre at jeg ikke flyttede nisser med til et nyt job.

Forløbet var meget effektivt og resulterede i jeg umiddelbart blev inviteret til to jobsamtaler, hvoraf den sidste medførte et nyt job.

Jeg anbefaler POULSEN som en effektiv, troværdig og ualmindelig god samarbejdspartner i forbindelse med outplacement og coaching.

Jens Wolf Jespersen

Udtalelse fra virksomhed omkring et outplacementforløb: 

"I forbindelse med en reduceret ordreindgang, har vi desværre måttet opsige en del af vores dygtige medarbejdere her fra Bel Air Aviation A/S. Vi har tilbudt alle opsagte et outplacementforløb, som blev varetaget af konsulentvirksomheden POULSEN. Herfra kan vi give denne service samt POULSEN vore bedste anbefalinger”.

Connie Houe Stagis

Care and Resources Manager

Kontakt POULSEN for uforpligtende møde og muligheder - før afskedigelser er foretaget.