Cookie- og privatlivspolitik

Websitets brug af cookies

Dette website anvender cookies til følgende formål:

Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer.

Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og hvordan de bruger det.

Adfærdsbaseret individuelt målrettet af indhold, så vi kan vise dig det indhold, som vi formoder, er mest relevant for dig

Oversigt

 1. Ejeroplysninger

 2. Hvad er Cookies?

  1. Så lang tid opbevares cookies

  2. Sådan sletter du cookies

  3. Sådan undgår du cookies

  4. Hvad cookies bruges til på vores website

  5. Google Analytics (trafikmåling)

      3.  Eksterne privatlivspolitik for POULSEN ApS

1. Ejeroplysninger

Dette website udbydes af: POULSEN ApS Energivej 8 6670 Holsted Telefon: +45 7539 3431 Email: kontakt@poulsen-job.dk

2. Cookies

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg.

2.1. Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter 6 måneder, men de fornyes efter hvert besøg.

2.2. Sådan sletter du cookies

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.3 Sådan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.4 Hvad cookies bruges til på vores website

Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere, hvilket indhold der vises, samt oplysninger om geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold og annoncering herefter. Vi bruger ydermere en cookie (cPrompt_useCookies) til at gemme din accept af cookies ved side-skift.

2.5 Google Analytics (trafikmåling)

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

3. Ekstern privatlivspolitik for POULSEN APS

POULSEN A/S respekterer behovet for beskyttelse af fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, herunder deres ret til beskyttelse af personoplysninger.

Det er naturligt for os at prioritere datasikkerhed og fortrolighed højt. Vi behandler de personoplysninger, som vi bliver betroet, ordentligt og ansvarligt.

I denne eksterne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi behandler, når du er kunde hos os, besøger vores hjemmeside og/eller i øvrigt deler dine personoplysninger med os.

Denne eksterne privatlivspolitik gælder, når vi behandler personoplysninger som dataansvarlig.

Vores juridiske oplysninger er som følger:

POULSEN ApS

CVR-nr. 2991 8147

Energivej 8

6670 Holsted

Formål med behandling og kategorier af personoplysninger

Hvis du er kunde hos POULSEN ApS eller en potentiel kunde, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger med henblik på at indgå eller opfylde den aftale, vi har med enten dig eller den virksomhed, organisation eller myndighed, du repræsenterer, og for at kunne yde og fakturere for den ydelse du modtager af POULSEN ApS.

Vi kan behandle en række almindelige oplysninger om dig, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, stilling, uddannelsesmæssig baggrund, professionelle oplysninger og andre oplysninger, der er nødvendige led i vores aftale eller i vores forretningsmæssige relation. Vi kan også behandle oplysninger om finansielle forhold, oplysninger om din privatadresse og dine private kontaktoplysninger. Retsgrundlaget for vores behandling, der afhænger af karakteren af vores aftale og/eller ydelse til dig, er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.

Personoplysningerne bruger vi til at kommunikere med dig og opfylde den aftale vi har med dig.

Personoplysningerne kommer fra dig selv, tredjemand eller samarbejdspartnere.

Hvis du involveret i en aftalt ydelse vi har påtaget os for en kunde, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger med henblik på at indgå eller opfylde den aftale, vi har med vores kunde som led i varetagelsen af vores kundes interesser.

Personoplysningerne kommer fra vores kunde, dig selv, tredjemand og/eller vores samarbejdspartnere. Hvis vi har modtaget personoplysningerne fra andre end dig selv, har du ret til at blive informeret om vores behandling af dine personoplysninger.

Hvis vi ønsker at behandle dine oplysninger til andre formål – for eksempel til markedsføring - vil vi altid informere dig herom og indhente dit samtykke til denne behandling. Behandlings-grundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og vores legitime interesse i at markedsføre vores virksomhed.

Vores hjemmeside

Du skal afgive visse personoplysninger for at kunne anvende visse af vores hjemmesides funktioner. Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

Vi anvender cookies på hjemmesiden. Du kan læse vores cookie-politik på vores hjemmeside.

Videregivelse af personoplysninger

Vi kan overlade dine personoplysninger til POULSEN ApS’ samarbejdspartnere og leverandører.

Vores samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på POULSEN ApS’ vegne og i overensstemmelse med vores instruks.

Tredjelande

POULSEN ApS overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS).

Behandlingssikkerhed

Vi har implementeret tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende højt sikkerhedsniveau. Vi har en række interne sikkerhedsprocedurer og politikker. Vi gør vores bedste for at passe på dine personoplysninger og for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

Hvis du har behov for at sende os følsomme personoplysninger, anbefaler vi, at du benytter kryptering, f.eks. sikker e-mail via vores hjemmeside eller kodebeskyttelse af vedhæftede filer.

Opbevaring og sletning

Generelt opbevarer vi personoplysninger, der er indsamlet til brug for vores opfyldelse af vores aftale, så længe det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som udgangspunkt opbevarer vi oplysningerne i 10 år efter opgavens/ydelsens afslutning. I særlige tilfælde kan opbevaringsperioden være kortere eller længere, herunder for at overholde retlige krav til sletning eller opbevaring.

Dine rettigheder

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Du kan indgive klage til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. sal

1300 København K

Telefon 33 19 32 00

E-mail dt@datatilsynet.dk

 

Ændringer af privatlivspolitikken

Der kan opstå et behov for at opdatere denne eksterne privatlivspolitik og vi sikrer løbende, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principperne for retmæssig behandling af personoplysninger.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til vores privatlivspolitik, kan du rette henvendelse til os på kontakt@poulsen-job.dk eller +45 7539 3431.

Efterspørg din data her: link

Januar 2024