Hvem arbejder vi for og hvordan?

Hos POULSEN er vi fast rekrutteringspartner for en række af Danmarks største virksomheder og for mellemstore virksomheder i alle brancher. Vi løser desuden opgaver for en række offentlige virksomheder og selvejende institutioner. Vores konsulenter er specialister inden for hver deres område, men vi arbejder med de samme processer og metoder. Det sikrer sammenhæng i rekrutteringerne for vores mange faste kunder og for kandidaterne.

Vi møder både kunder og kandidater i øjenhøjde, udfordrer dem på deres behov og arbejder vedholdende og grundigt med vores opgaver, fordi vi lever af at levere kvalitet. Vores konsulenter har både ledelses- og specialisterfaring fra såvel private som offentlige virksomheder.

 

      undefined        

Alle vores konsulenter er certificerede og
erfarne brugere
af vores testværktøjspakke

Garuda Kompetenceprofil og People Test Logic

       undefined 

 

Sådan arbejder vi

Vi rekrutterer direktører, ledere og specialister til både private og offentlige virksomheder. Enhver proces begynder med et indledende og uforpligtende møde, hvor vi sikrer et fælles og sammenhængende billede af virksomhedens udfordring og POULSEN forslag til løsninger.
Mødet danner grundlag for udarbejdelse af en kravspecifikation, der præcist definerer opgaven.

I samspil med det nedsatte ansættelsesudvalg eller virksomhedens rekrutteringsansvarlige sikrer POULSEN en sammenhængende proces fra udarbejdelse af funktions- og jobkravprofil til udvælgelse, interview, casefremlæggelse og endelig udvælgelse af kandidat til stillingen. Som noget særligt tilbyder vi et opfølgningsmøde med kandidaten og den ansættelsesansvarlige 3-4 måneder efter jobstart. Det er med til at sikre den fælles forståelse for opgaven og kandidaten.

Hos POULSEN går vi ydmygt til alle opgaver for at sikre det perfekte match mellem virksomheden og kandidaterne. Vi er bevidste om, at rekrutteringsprocessen også er en oplagt mulighed for at præsentere og brande virksomheden i forhold til relevante kandidater og den øvrige omverden.

 

Vi løser mange typer opgaver

Baggrunden for, at vi bliver bedt om at hjælpe, er vidt forskellig, men her er en række eksempler på situationer, hvor virksomheder har bedt POULSEN om hjælp. En hjælp, der ofte udvikler sig til et mangeårigt samarbejde.

Virksomheden har selv slået en stilling op, som tiltrækker mange ansøgere, og derfor bliver processen mere tids- og ressourcekrævende end forudset. POULSEN kan varetage screeningen af kandidaterne og de indledende samtaler og derefter overdrage resten af processen til virksomheden.

Virksomheden har slået en stilling slået op uden at få nogen ansøgninger, og derfor er der behov for en grundigere indsats, der kan tiltrække relevante kandidater. Vi headhunter og searcher alle relevante virksomheder og bruger vores netværk og database.

Virksomheden ønsker at outsource al sin rekrutteringsaktivitet. Når det er tilfældet, tilbyder POULSEN en rammeaftale og fungerer derefter som fast samarbejdspartner.

Virksomheden har behov for at besætte en stilling, der ikke ønskes offentliggjort, og det kræver både særlige metoder og et stort netværk. POULSEN har omfattende erfaring med anonym rekruttering.

Virksomheden ønsker en særligt grundig test og screening i forbindelse med rekrutteringen. POULSEN har specialkompetencerne til at foretage en grundig assessment af kandidaterne.


Uanset din tilgang og dine konkrete behov er du altid velkommen til at kontakte os for en uddybning af, hvordan vi kan hjælpe netop din virksomhed.