Hvilke opgaver løser vi?

Vi rekrutterer direktører, ledere og specialister til både private og offentlige virksomheder. Baggrunden for, at vi bliver bedt om at hjælpe, er vidt forskellig, men her er en række eksempler på situationer, hvor virksomheder har bedt POULSEN om hjælp. En hjælp, der ofte udvikler sig til et mangeårigt samarbejde.

Virksomheden har selv slået en stilling op, som tiltrækker mange ansøgere, og derfor bliver processen mere tids- og ressourcekrævende end forudset. POULSEN kan varetage screeningen af kandidaterne og de indledende samtaler og derefter overdrage resten af processen til virksomheden.

Virksomheden har slået en stilling slået op uden at få nogen ansøgninger, og derfor er der behov for en grundigere indsats, der kan tiltrække relevante kandidater. Vi headhunter og searcher alle relevante virksomheder og bruger vores netværk og database.

Virksomheden ønsker at outsource al sin rekrutteringsaktivitet. Når det er tilfældet, tilbyder POULSEN en rammeaftale og fungerer derefter som fast samarbejdspartner.

Virksomheden har behov for at besætte en stilling, der ikke ønskes offentliggjort, og det kræver både særlige metoder og et stort netværk. POULSEN har omfattende erfaring med anonym rekruttering.

Virksomheden ønsker en særligt grundig test og screening i forbindelse med rekrutteringen. POULSEN har specialkompetencerne til at foretage en grundig assessment af kandidaterne.
Uanset din tilgang og konkrete behov er du altid velkommen til at kontakte os for en uddybning af, hvordan vi kan hjælpe netop din virksomhed.