Vores kompetencer

Vores primære kompetence er at skabe og sikre sammenhæng. Når vi rekrutterer nye direktører, ledere og nøglemedarbejdere til førende virksomheder i hele Danmark, sker det i en sammenhængende proces, som giver mening for både virksomheden og kandidaterne. Det betyder blandt andet, at du har én og samme kontaktperson hos POULSEN gennem hele forløbet, og at vi altid benytter de samme velafprøvede tests og metoder, som har gjort os til mange virksomheders foretrukne samarbejdspartner.

Vi arbejder også for at skabe sammenhæng for både den rekrutterende virksomhed og den kandidat, vi ender med at anbefale til stillingen. Sammenhæng mellem virksomhedens strategi og de kompetencer, der skal til for at eksekvere den. Mellem virksomhedens kultur og værdier, og det menneske, der skal trives og præstere i den. Og sammenhæng mellem professionelle og personlige kompetencer og ønsker for kandidaten. Når det hænger sammen, giver det mening.
Vores kompetencer og årelange erfaring med rekruttering betyder, at vi også fungerer som betroet sparrings- og udviklingspartner for både private og offentlige virksomheder på en lang række relaterede områder. Det gælder eksempelvis:

Ledelse og personaleforhold, hvor vi blandt andet gennemfører årlige kompetence-udviklingssamtaler, trivselsanalyser og seminarer for både ledere og medarbejdere.

Lederudvikling, som du kan læse mere om her

Forretningsudvikling, hvor vi eksempelvis faciliterer eller deltager i virksomhedens strategiprocesser, effektiviseringer og forhandlinger af franchise og samhandelsaftaler samt udarbejder ledelsesstrategier og forretningsplaner.

Strategiudvikling, hvor vi analyserer og afdækker strategiske muligheder og udfordringer, udarbejder handlings- og implementeringsplaner og hjælper med at rekruttere til, og facilitere, virksomhedens bestyrelse.

Marketing og salg, hvor vi eksempelvis analyserer konkurrenceforhold og markedsmuligheder, udarbejder marketingplaner og forestår kontakt til reklame- og analysebureauer.

Mål- og resultatstyring, hvor vi kan varetage et forretningsområdes budgetansvar, fastlægge resultatmål og forestå resultatopfølgning samt udarbejdelse af regnskabskommentarer og nøgletal.

Økonomi & Administration, hvor vi kan hjælpe med regnskab, finansiering, skatteforhold, bogføring og samarbejde med revisorer og advokater samt optimering af administrative forretningsgange.

Virksomhedsformidling, som du kan læse mere om her.

Rekruttering af direktører, ledere, specialister og bestyrelsesmedlemmer, som du kan læse mere om her.

Outplacement, hvor vi sikrer en konstruktiv og ordentlig proces når virksomhedens og medarbejderens veje må skilles. Det kan du læse mere om her.