Outplacement

En værdig afsked er godt for både medarbejder og arbejdsgiver

En afskedigelse er aldrig en rar oplevelse, men hvis det bliver gjort ordentligt og med gensidig respekt kan oplevelsen blive mindre ubehagelig for begge parter. I bedste fald får virksomheden en god ambassadør, eller undgår som minimum decideret dårlig omtale, og medarbejderen får en god start på et nyt arbejdsliv.

Omstruktureringer, fusioner og virksomhedsopkøb sker stadig hyppigere i organisationer og virksomheder. Det kan give en utryghed blandt medarbejderne, som kan føle usikkerhed i ansættelsen. Derfor er det udtryk for både god etik og social ansvarlighed at lade outplacement indgå som en del af virksomhedens personalepolitik.

POULSEN arbejder med outplacement-forløb for både grupper og individuelle medarbejdere på alle faglige niveauer. Ethvert outplacement-forløb aftales individuelt ud fra den aktuelle situation.

Vi hjælper medarbejderen med:

 • at indkredse og konkretisere ønsker til fremtidige beskæftigelsesområder
 • afdække kompetencer generelt og i relation til specifikke ønsker
 • at vurdere egne stærke og svage sider
 • ideer til jobsøgningskanaler
 • at udfærdige CV og sparre ved udfærdigelse af jobansøgninger
 • forberedelse til jobsamtaler m.v.
 • at kortlægge og aktivere sit netværk
 • at styrke sin digitale tilstedeværelse og skærpe sin profil på LinkedIn
 • optagelse i CV-database hos POULSEN. 

For virksomheden betyder det:

 • tryghed for medarbejdere
 • personalepolitik, der giver goodwill og styrker virksomhedens image og attraktivitet
 • at opsagte medarbejdere i større omfang kan arbejde full-time i opsigelsesperioden
 • at der sikres en fortsat høj arbejdsmoral og god dialog i hele organisationen
 • at medarbejderen forlader virksomheden med en positiv holdning og som en god ambassadør.


POULSEN samarbejder med en bred vifte af virksomheder inden for alle brancher og har således hele tiden stor berøringsflade også med organisationer, der søger nye medarbejdere.


Læs mere i vores blog:
Medarbejdere med fornyet styrke er gode ambassadører

Hent inspiration i vores præsentation her

 

undefined