Ansættelsesproces

Forarbejde

POULSEN foretager en grundig research af det område hvortil der skal ansættes ny ledende medarbejder (direktør, chef, leder).

Der bliver blandt andet undersøgt på følgende:

• Hvad kendetegner kulturen – oplevet udefra
• Hvad har været særlig gældende op til denne rekruttering
• Hvem er interessenter i den kommende rekruttering
• Hvad kan være af særlig interesse at få fremhævet for at tiltrække relevante kandidater 

Indledende møde

Hvad er det for krav der gør sig gældende for den aktuelle stilling. Hvilke informationer er der brug for at gøre tydelige i respektivt Kravprofil, jobprofil og stillingsopslag. 

Kravprofil

Hvad er det for en virksomhed kandidaten skal forholde sig til i sin ansøgning. Hvilke kendetegn
er vigtige at få præsenteret om virksomheden. Hvilke funktioner og nøgleopgaver vil kandidaten
skulle forholde sig til i den stilling der søges til. Hvad er det for områder der tegnes ansvar for, og
hvilke organisatoriske rammer består området af.
Hvilke succeskriterier skal kandidaten kunne indfri; på kort, mellemlangt og langt sigt.
Hvilke egenskaber og personkarakteristika kendetegner den kommende leder til den ansøgte stilling,
og hvad er det for vilkår stillingen er opslået med.
Hvilken tidshorisont arbejder ansøgningen ud fra, og hvilke aktiviteter finder sted hvornår i processen. 

Profilopbygning

Profilopbygning I samarbejde med ansættelsesudvalg tegnes der en profil for stillingen
og den profil der skal træde ind stillingen. 

Udarbejdelse af stillingsopslag

I samarbejde med ansættelsesudvalg/udvalgte medlemmer heraf opbygges stillingsopslag. Indrykning i relevante medier. 

Kandidat-udvælgelse

POULSEN screener indkomne ansøgere og fremlægger, for ansættelsesudvalget,
de ansøgninger der opfylder kriterierne stillet i Kravprofilen.
Der udvælges kandidater til interview med ansættelsesudvalg i samspil med udvalget. 

Interview

Første interview er med ansættelsesudvalget, der udvælger de relevante kandidater,
der skal testes for en anden runde samtale. 

Test og tilbagemelding

De udvalgte kandidater bliver testet med Garuda Kompetenceprofil og People Test Logic.
Der gives en grundig tilbagemelding til udvalget på de testede kandidater. 

Interview

De testede kandidater gennemgår samtale to med udvalget og fremlægger her deres arbejde
med konkrete opdrag der indgår i interviewet. Udvalget peger på ønsket kandidat. 

Afklaring af kandidat

I samspil med ansættende beslutningstager gennemgår POULSEN kandidatens profil sammen med kandidaten. 

Ansættelse

Kandidaten har kontraktafklaring, og der sættes orientering til relevante udvalg om ansættelse
og herefter godkendelse af samme.