Lederudvikling – indsatsområderne

Styrkebaseret ledelse
Vi sætter fokus på den positive effekt af den enkeltes styrker, og hvordan de styrker bidrager til at understøtte det fælles opstillede mål. I sammenhæng med Leadership Pipeline arbejder vi med de forskelle, der er i kommunikation og signalværdi.

Lederen som rollemodel
Vi arbejder med, hvordan synlighed, tilgængelighed og nærvær har indflydelse på hvordan du opfattes og anerkendes som leder. Opnåelse af gensidig tillid er et centralt dialogpunkt her. I Leadership Pipeline-sammenhæng sætter vi fokus på, hvordan kriterierne kommer til udtryk.

Det dobbelte lederskab
Som leder skal du være garant for, at nøgleopgaverne, og løsningen af dem, er klart defineret. I den sammenhæng, er det vigtigt at både forstå ledelsen af din egen afdeling og at bidrage til at optimere den samlede organisation. Desuden skal du som leder kunne sikre det fornødne rum i forhold til ledelseslaget ovenover, så der er arbejdsro til at løse nøgleopgaverne.

Næste ledelsestrin
I en organisation med ønsker om udvikling og innovation, er det nødvendigt, at du som leder er opmærksom på, hvilke ressourcer der er i laget under dig. I en Pipeline-tilgang er der behov for at arbejde med transparent kompetenceudvikling. Som medarbejder skal man have indblik i hvilke krav og kriterier, der gør sig gældende på næste trin, og det involverer fokus på lederen som rollemodel og kommunikator.

Leadership Pipeline vil således blive den røde tråd, der sikrer, at man som leder bliver bevidst om de forskellige niveauer i organisationen. På disse niveauer vil der blive introduceret de samme værktøjer.

Lederne bliver i forløbet introduceret til relevant teori for at få en grundlæggende forståelse af, hvordan værktøjerne virker i praksis. Der er fokus på at træne de færdigheder, der med rette kan forventes på de forskellige niveauer i Pipelinen.