Garuda Kompetenceprofil

 Kompetenceprofilen er som testværktøj med til at afdække den udvalgte kandidat på 16 trækområder, der samlet giver et billede af, hvordan kandidaten forstår og opfatter sig selv på følgende:

  • Evne til at demonstrere overblik, strategisk såvel som taktisk
  • Forståelse af hvordan visioner, planer og eksekvering heraf bindes sammen
  • Indsigt i hvordan folk generelt fungerer og kan kobles på opgaver fra operativ udførelse til samspil med andre og i sidste ende overskue sammenhænge og konsekvenser i de personer der skal løse en given opgave
  • Forståelse for hvordan omgivelserne opfatter stillede krav til opgave og sig selv som bidragsyder
  • Vilje til at kunne sætte sig igennem, og heri levere til de stillede opdrag
  • Forståelse for hvordan andre kan bidrage og heri om der er opmærksomhed på hvornår team- eller enkeltpræstation er bedst
  • Synlighed og tilgængelighed for sin organisation, heriblandt de personer der har høj afhængighed heraf
  • Robusthed og gennemslagskraft, der sikrer at der kan skabes resultater, også når det kan give næring til kritiske røster

 

Se de 16 træk beskrevet

undefined