Kompetenceprofilens 16 træk

Nedenfor er en kort beskrivelse af de 16 personlige træk der indgår i kompetenceprofilen. Hvert træk skal opfattes som et selvstændigt element i en given kandidats samlede profil. Samtidig vil de enkelte træk typisk have tilknytning til andre træk, hvorved der skabes kombinationer, der kan tydeliggøre hvorvidt der er elementer, der skal være særlig opmærksomhed på.

Hoved:    

Systemfleksibilitet;   
De regler og rammer som vi er en del af. Hvor meget indordner vi os rammerne, og hvor meget ønsker vi at frigøre os fra rammerne

Helhedsorientering;    
Hvorvidt fokuserer vi på opgavens detailsammenhæng, eller hvor meget ser vi på opgaven i et større perspektiv

Abstrakt tænkning;  
Angribes opgaven ud fra en konkret og håndterbar facon, eller anskues opgaven mere teoretisk med brug af modeller

Risikovillighed;           
Er det værd at tage en chance, og skal denne så kalkuleres, før den tages eller sker det hele impulsivt

Selvbeherskelse;         
Hvor meget skal der til, før vi lader os mærke af det. Siger vi kontant og konsekvent fra, eller forholder vi os rolige og afventende

 

Hjerte:

Indføling;           
Hvor gode er vi til at sætte os i en anden persons sted. Bruger vi tid på at lytte og forstå, eller er vi optaget af vore egne gøremål

Social kontakt;           
Ønsker vi at omgive os med andre. Kan vi lide den sociale omgang og at være med i forskellige sociale begivenheder, eller har vi det bedre ved at være alene

Social fleksibilitet;      
Hvor stor er vores tolerancetærskel overfor andre. Kan vi acceptere, at folk ikke nødvendigvis ligner os i væremåde, og at der kan være forskellige opfattelser af hvordan man arbejder sammen

Opbakning;                
Hvor stort behov har vi for at ’stå på egne’ ben. Har vi brug for at blive bekræftet og støttet i vores opgaveløsning, eller kører vi på uden hensyn til andre

Tillid/Tiltro;                
Hvor meget er vi parat til at stole på andre. Er vi skeptiske overfor nye personer samt de omgivelser vi præsenteres for, eller er vi parate til at være endog meget åbne i vores søgen efter nye impulser

Ben:

Præstation;                 
Vi vil gerne præstere et resultat. Spørgsmålet er blot, om vi gør det alene for at vinde, eller om vi ønsker at gøre det for at vinde sammen med nogen

Indflydelse;                 
Vores ønske om at bestemme hvordan tingene skal gøres. Betyder det meget for os at have indflydelse på tingene, eller kan vi leve med at andre tager ordet

Selvtillid;                     
Hvor meget tror vi på os selv, og hvordan udtrykker vi os i vores omgang med andre. Er vi selvsikre og fattede, eller søger vi at undskylde og undvige

Frihedstrang;             
Vores behov for at kunne udføre en opgave på vores egen måde hvis vi har en stor selvstændighed indbygget, ligesom vi ikke ønsker at nogen skal blande sig Modsat kan vi have det fint med faste rammer og struktur i vores hverdag

Psykisk styrke;           
Hvor meget modstand kan vi klare. Skal der meget til, før vi giver efter, eller vil begrænset modgang kunne slå os ud af den 

Fysisk energi;
Er vi energibomber, der er her, der og alle vegne, som bare ikke kan sidde stille.
Eller er vi mere rolige og tager tingene i et lidt mere adstadigt tempo. 
Viser hvorvidt man ’arbejder med hovedet under armen’ eller ’bruger hovedet fremfor benene’