ESG og bæredygtighed

POULSEN rådgiver og bakker op om bæredygtig udvikling

ESG og bæredygtighed er et naturligt element i POULSENs forretning. Vi har udviklet et koncept til trinvis opbygning af ESG i virksomheden, så arbejdet er til at overskue, og du bevarer overblikket.

Vi rådgiver om ESG og muligheder for at kommercialisere ESG-initiativer, ligesom vi hjælper virksomheder med at udarbejde, implementere og eksekvere deres ESG-strategi. Vores tilgang er altid at skabe sammenhæng mellem forretningsplaner og mennesker. For vi tror på, at sammenhæng sikrer succes.

Når vi rekrutterer for virksomheder eller organisationer sikrer vi, at de områder og budskaber, der betyder noget for jer, bliver indarbejdet i jobopslag og kravprofil og er med til at tegne den grønne profil, som passer til netop jeres organisation.

Vi rådgiver og hjælper med forretningsudvikling, når det gælder:

  • Compliance på lovgivningen (EU + DK)
  • Udarbejdelse af ESG-strategi
  • Implementering og eksekvering af ESG-strategien i daglig adfærd
  • Kommercialisering af ESG-initiativer
  • ESG-rapport

Læs mere i vores blog:

Læs også vores klumme i Erhverv+:

undefined

Ved at arbejde sammen med POULSEN er I med til at bakke op om FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Vi understøtter tre af verdensmålene direkte.

FN’s Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene
Vi har fokus på diversitet, når vi rekrutterer for virksomheder og organisationer og arbejder målrettet for at sikre ligestilling mellem kønnene. Vi arbejder også med ledelsesudvikling, hvor vi er med til at fremme diversitet i ledelse og mangfoldighed på arbejdspladsen.

undefined

 

FN’s Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Vi samarbejder med private og offentlige virksomheder og organisationer i relation til rekruttering, onboarding, outplacement, strategiudvikling, ledelsesudvikling, ESG-rådgivning og virksomhedsformidling. Alle steder har vi fokus på social ansvarlighed og arbejder aktivt for at være med til at skabe anstændige jobs og økonomisk vækst.

undefined

 

FN’s Verdensmål 15: Livet på land
Vi støtter Verdens Skove, som er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Vi støtter arbejdet for at skabe mere urørt skovnatur i Danmark og arbejdet med at bevare og genplante skov i Syd- og Mellemamerika samt Østafrika. Skovbevarelse er essentielt for at løse klima- og biodiversitetskrisen og afhjælpe fattigdom.

undefined

 

    undefined

 

undefined

 

  Se også hvad vi kan tilbyde inden for: