I POULSEN tilbyder vi at hjælpe med at udarbejde, implementere og sikre eksekvering af den udarbejdede strategi. Vi er stærke i alle tre faser, men træder ind, hvor behovet er størst. Vi skaber sammenhæng mellem det formulerede og organisationen, som skal udføre handlingerne og skabe de daglige resultater.


I POULSEN hører vi mange udsagn når dialogen går på strategiarbejde. Måske du kan genkende følgende:

 • ”Vi har udarbejdet en strategi, men vi oplever ikke, at der bliver eksekveret på den i det forventede tempo”
 • ”Det giver ikke den store mening at udarbejde en stor forkromet strategi, fordi tiderne skifter hele tiden”
 • "Vi vil egentlig godt i gang med at udarbejde en strategi, men driften overhaler os hver gang” 

 Vi har respekt for alle typer af virksomheder og for alle udsagn, men vi har en klar holdning til, hvorfor en klar, enkel og eksekverbar strategi giver mening for alle virksomheder.

 

 Hvorfor ”strategi”?

 • For at synliggøre dine ambitioner over for hele organisationen og skabe fokus og enighed omkring mål og prioriterede indsatser
 • For at involvere hele organisationen i strategien, så alle oplever de bidrager. Det er med til at skabe mening og motivation for den enkelte.
 • For at synliggøre virksomhedens positionering i markedet i forhold til konkurrenterne, og for at skabe stolthed og sammenhængskraft omkring virksomheden og fremtiden

 

Hvordan gør vi det i POULSEN?

 • Vi sætter os grundigt ind i virksomheden – ikke kun i tal, systemer og strukturer, men i høj grad også i virksomhedens kultur og adfærd
 • Vi lægger vægt på at gøre tingene grundigt, men har en simpel tilgang, der fokuserer på eksekvering, dvs. også på hvordan og ikke kun hvad der skal til for at lykkes
 • Vi udarbejder ikke tunge rapporter, men fokuserer i stedet på at lykkes med at få masseret strategien ind i de daglige opgaver, så strategien ikke lever i en parallel verden

 En strategi skal kunne eksekveres 

 • En strategi skal være eksekverbar
 • Den skal være intuitiv forståelig og give mening for dem der skal  eksekvere den, og ikke kun for topledelsen eller dem der har udarbejdet den
 • Den skal have sammenhængskraft og være målbar
 • Den skal løbende kunne følges op på og være en naturlig del af hverdagen
 • Den skal baseres på stærke tal og konkrete indsatser

 

Tag endelig kontakt til POULSEN hvis du ønsker sparring og rådgivning til dit strategiarbejde. 

undefined

 

Se også hvad vi kan tilbyde inden for: